EGEBJERGNETTET

På generalforsamlingen den 26. marts blev den foreløbige forening nedlagt og erstattet af en ny interesseforening. Hjemmesiden vil snarest blive ajourført. 
Vil du være medlem, klik her.
 

Startsiden
Foreningen
Besparelser
Egebjergbladet
Presseklip
Sponsorer
BallerupNettet
Projektforløb
Udbydere
Regulering/foreninger
Egebjergsider
Søgning
Kontakt: post@egebjergnettet.dk

 

Besparelsen ved EgebjergNettet

Som det er fremgået, bl.a. på startsiden, har vi nu ret sikre informationer om, hvad det vil koste at etablere et af os selv ejet fibernet dækkende de ca. 725 husstande, der er omfattet af grundejerforeningerne i "det gamle Egebjerg". Priserne på tjenesterne i et sådant net kan hentes på udbydernes hjemmesider. Der er naturligvis usikkerheder på konkrete enkeltområder indtil det f.eks. er klart, hvor mange der vil være med, men vi har haft indhentet oplysninger fra så mange forskellige, at vi er ret sikre på de tal, vi opererer med. Og i den tid, vi har arbejdet med sagen, er priserne kun gået én vej: nedad!

Det er også blevet helt klart for os, at vi har mange forskellige forbrugsmønstre og deraf følgende betalinger i området. Vi er derfor ved at finpudse et regneark, så hver enkelt husstands besparelse vil kunne opgøres.
Nedenfor er en liste over opgjorte besparelser med link til det regneark, der viser konkret, hvordan besparelsen er udregnet, herunder hvilke tjenester det drejer sig om, og hvilken udbyder, man har idag. 
Listen påregnes udbygget med flere eksempler, og vi har til sidst et tomt regneark, hvor man selv kan opgøre sin besparelse. Arket er udfyldt forud, således at du i de fleste tilfælde blot skal angive udbyder og abonnement, så sættes udgifterne automatisk ind, og besparelsen udregnes! Besparelsen er opgjort efter, at man i et fremtidigt net ønsker de samme ydelser som idag; men det kan naturligvis også bruges til at "lege" med de mulige forbedringer i TV og Internet og priserne herfor.
Ønskes bistand fra en af bredbåndsgruppens medlemmer, så bare giv et praj.
Du kan også udfylde et lille enkelt skema, der ligger her, og sende os det; så udregner vi din besparelse.
BEM: i pop-op vinduet, der beder om godkendelsesoplysninger: Tryk Annuller! Gem den udfyldte kopi på din egen PC og send den som bilag til en af de to anførte emailadresser.

Besparelserne (klik på linket for at se detaljer):

Pæremosevej 26 sparer  6.265 kr. om året, dvs 62%.
Kastebjergvej 20 sparer 4.449 kr. om året svarende til 61% 

Det tomme regneark ligger her; du kan sætte dine nuværende abonnementer m.v. ind (Se forklaringerne, der kommer frem, når du bevæger musen hen på et af farvede, tomme felter).
Bemærk: Når du har klikket på linket, kommer "Skriv godkendelsesoplysninger"; der skal du klikke på "Annuller").
Bemærk også: Vælg COMX som fremtidig leverandør, ellers ser du (indtil videre) ikke nogen besparelse!!

 

 

 

Vi får enkelte mails retur, bl.a. med adressaten ubekendt. Hører du til dem, der ikke har fået mails i de seneste uger, så send os din korrekte (nye) mailadresse (med fulde navn og postadresse, så vi kan prøve at undgå dobbeltoptagelse i listerne eller andre fejl).