Spørgsmål og svar

Siden er senest opdateret den 02. marts 2009 12:40

Hvis du sender os eventuelle spørgsmål pr. email eller ringer til én af os, vil bestyrelsen prøve at svare eller finde et svar. Spørgsmål og svar bringes nedenfor.
Medlemmerne kan også bruge denne blog til at drøfte tingene http://medlem.egebjergnettet.dk/
I er også velkomne til at ringe til den af os, der mener at have lidt forstand på det pågældende emne, jf. siden Bestyrelsen. Normalt anføres navnet på den af os, der har svaret, i tabellen nedenfor.

Spørgsmål Svar Bemærkninger
På DONGS's åbent hus arrangement i Herlev fik jeg at vide, at DONG forlanger terminering af fiberen i en boks udvendigt på husmuren af hensyn til mulighed for at kunne erstatte ødelagt fiber uden at skulle ind i bygning. I Egebjerghuse ligger alle huse med facade i skel, hvorved fiberboksen uvægerligt vil skæmme husfacaden samt sidde meget udsat. Hos undertegnede har denne udmelding lagt en alvorlig dæmper på interessen for fiber. Jeg har ikke tidligere været klar over krav om en udvendig termineringsboks. Er Egebjergnettet bekendt med dette?
                            27.2.09
 
Det er rigtigt, at der skal sidde en boks på 16*20 cm uden på huset:

http://www.dongenergy.dk/SiteCollectionDocuments/PDF_filer/Fibernet/Privat/Fibernet%20Installation.pdf


 
Hvad angår fiberkassen uden på huset, så tror jeg ikke det er noget der afskrækker. Vi har jo alle ofte en stor grim elmåler og et gasskab uden på huset, så en lille boks fra eller til betyder nok ikke noget for de fleste.

Det er dog heller ikke noget, der vil afskrække mig - den kan sidde under el-måleren.

Er det rigtigt, når YouSee og andre truer med sort skærm?
         19.11.08
Sandsynligvis ikke; Se mere her fra Sekretariatet for Det Nye Tv-signal.
 
DR Magasinet Penge har også haft en udsendelse om Sort Skærm skræmmekampagnerne, se http://www.dr.dk/DR1/penge/2008/11/12150849.htm
Vil min nye/nuværende digitale settop-box til DVB-T også kunne bruges til de nye kanaler der kommer  fra november 2009?
         20.1.08
Nej, de fleste DVB-T settop-boxe er kun med mpeg2.
Fra nov. 2009 sendes de kommende nye  kanaler i mpeg4, og en del af dem bliver også kodet. 
For også at kunne modtage de nye kanaler vil det derfor kræve en ny settop-box.
             Frank
Se også under Erfaringsudveksling og evt. Nyttige Links.
Vil min fladskærm med indbygget digital tuner til DVB-T også kunne bruges til de nye kanaler der kommer fra november 2009?
         20.1.08
Nej, de fleste fladskærm med digital tuner, kan kun klare DVB-T  med mpeg2. Fra nov. 2009 sendes de kommende nye kanaler i mpeg4, og en del af dem bliver også kodet.
For også at kunne modtage de nye kanaler vil det derfor kræve en ny settop-box.
          Frank
Se også under Erfaringsudveksling og evt. Nyttige Links.
Jeg har lige købt fladskærm med digital tuner, men jeg kan ikke få den til at virke ikke med digital TV, når jeg tilslutter den til kabel-tv stikket, og  sælgeren sagde ellers at den havde en digital tuner indbygget ?
         20.1.08
Til kabel-tv skal man bruge en speciel digital tuner
til DVB-C standarden, det er ikke den samme som udsendes fra det jordbaseret antennesystem (DVB-T).
Og da både YouSee og Stofa koder de fleste kanaler, så skal den også have et plads til en CAM (CA-Modul) og et passende CAM, der passer til det anvendte kodningssystem.
           Frank
Se også under Erfaringsudveksling og evt. Nyttige Links.
Er min digitale TV boks (snart) forældet?
Flere medier har pt. diverse "skræk"-artikler om det.
               18.1.08
Den del der er korrekt, er at de nye danske kanaler, der kommer fra ca. nov. 2009 vil være i mpeg4 og en del af dem kodet.
           Frank
Artiklerne overdriver også, idet det vil ikke give "sort skærm" som der skrives, idet de danske kanaler DR1, DR2 og TV2 fortsætter uforandret indtil 2012. Så først i 2012 kan de gamle boxe ikke bruges længere i DK.
Tilsvarende vil hverken Sverige eller Tyskland ændre det nuværende DVB-T system med mpeg2.
Svenskerne planlægger dog ændringer så de også kan sende HD-TV, men det vil næppe betyde at de nuværende programmer ikke vil
kunne modtages de første mange år.
Kan man i praksis udnytte den internethastighed, man abonnerer på, fuldt ud?
         
13.10.07
Nej.
I praksis kommer man næppe op på 100%. Èt af usikkerhedsmomenterne er liniens tekniske beskaffenhed.
Det er vort indtryk, at TDC's telefonnet i Egebjerg mange steder er i en så dårlig stand, at hastigheden på ADSL forringes væsentligt.
Det vil vi gerne have et overblik over.
Send os lidt om din hastighed, i praksis og i henhold til dit abonnement, din udbyder, din adresse og eventuelle andre oplysninger til post@egebjergnettet.dk
Vi regner med at offentliggøre resultaterne her på hjemmesiden.
Sydsverige lukker for de analoge TV udsendelser den 15 oktober 2007. Hvad betyder det for mig??
           11.10.07
Det får umiddelbart kun betydning, hvis du idag modtager svensk TV via din egen antenne.
Modtagelse via TDC's kabel-TV (nu YouSee) eller satellit berøres så vidt vides ikke.
Bortset fra selve omlægningsdagen, hvor TDC nu oplyser "Grundet vedligeholdelsesarbejde vil der være afbrudt for signalet til de Svenske TV-kanaler i YouSee's kabelnet mandag den 15.10.2007 i tidsrummet fra kl. 09.45 - 18.00. Venlig hilsen YouSee tv-support."
           Frank
Du kan se mere om det, herunder råd og vejledning i, hvad du kan gøre og med fornuft investere i, her.  
Det er skrevet af Frank Damgaard, som vil kunne besvare tekniske og andre spørgsmål fra medlemmerne af Egebjergnettet.
Skriv til post@egebjergnettet.dk
Se på Dagsrevyen - NRK i går, og der blev der sagt at der indføres udvidet overvågning af al telekommunikation i Danmark. Ser ikke noget om dette på Egebjergnettet.   11.09.07 Der er vist tale om den såkaldte terrorpakke 2.
Den ville kun have betydning for os, hvis vi etablerede et af os selv ejet net.
 
Generelt om hele terrorpakken: En udmærket gennemgang (omend præget af skribentens politiske observans) kan ses her.