EGEBJERGNETTET

På generalforsamlingen den 26. marts blev den foreløbige forening nedlagt og erstattet af en ny interesseforening. Hjemmesiden vil snarest blive ajourført. 
Vil du være medlem, klik her.
 

Startsiden
Foreningen
Besparelser
Egebjergbladet
Presseklip
Sponsorer
BallerupNettet
Projektforløb
Udbydere
Regulering/foreninger
Egebjergsider
Søgning
Kontakt: post@egebjergnettet.dk

 

Sponsorer
Baggrunden for at operere med sponsorer og betingelserne herfor fremgår af referatet fra bestyrelsens første møde, der kan ses her.
Det præciseres, at der ikke kan blive tale om nogen form for afhængighed af sponsorer eller om andre modydelser til disse end oplistningen på denne side.
Sponsorbeløb tilbagebetales, hvis der ikke indgås aftale med et rådgivningsfirma! Og bestyrelsen afholder indtil videre udgifter til sine møder m.v. af egne lommer.  

Vore sponsorer:

    UH Communications A/S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi får enkelte mails retur, bl.a. med adressaten ubekendt. Hører du til dem, der ikke har fået mails i de seneste uger, så send os din korrekte (nye) mailadresse (med fulde navn og postadresse, så vi kan prøve at undgå dobbeltoptagelse i listerne eller andre fejl).