EGEBJERGNETTET

På generalforsamlingen den 26. marts blev den foreløbige forening nedlagt og erstattet af en ny interesseforening. Hjemmesiden vil snarest blive ajourført. 
Vil du være medlem, klik her.
 

Startsiden
Foreningen
Besparelser
Egebjergbladet
Presseklip
Sponsorer
BallerupNettet
Projektforløb
Udbydere
Regulering/foreninger
Egebjergsider
Søgning
Kontakt: post@egebjergnettet.dk

 

EGEJERGBJERGNETTET

v/kassereren, Thomas Seeberg

 

 

 

26. oktober 2005

 

Til alle kommende medlemmer af EGEBJERGNETTET

 

Den 24. oktober 2005 blev den foreløbige antenne- og bredbåndsforening  EGEBJERGNETTET stiftet. Den er foreløbig, fordi den første og eneste opgave er med hjælp af et professionelt rådgivningsfirma at opstille et bæredygtigt projekt, som kan danne grundlag for stiftelsen af den permanente forening EGEBJERGNETTET. I udgangspunktet forventer vi at etableringsomkostningerne pr. husstand bliver ca. 15.000 kroner.

 

Professionel rådgivning koster penge, og derfor opkræver vi nu som vedtaget 200 kroner i kontingent. Som udgangspunkt har vi allerede tilsagn om medlemskab fra ca. 60 medlemmer med forventning om en del flere. Denne ”opkrævning” sendes ud til alle, der har erklæret sig interesserede, pt. ca. 110.

 

Du indmelder dig i den foreløbige forening ved at indsætte 200 kr. på vores nyoprettede foreningskonto i NORDEA Ballerup,

Reg. nr.  2279 kontonummer 5907-825-185

senest den 18. november 2005.

Du må meget gerne overføre beløbet fra din netbank, hvis du har en sådan. Vær opmærksom på, at du oplyser  navn og adresse ved indbetalingen. Afhængig af hvilken netbank, du anvender, kan det være nødvendigt at spare på bogstaverne i adressen. Ved pladsmangel, må du gerne nøjes med de tre første bogstaver i vejnavnet, bortset fra disse fem undtagelser:  Egebjerghuse skrives som EGEH, Egebjergvej skrives som EGEV, Egekrogen skrives som EGEK, Pilehøjvej skrives som PILH og Pileagervej som PILA.

 

De på den stiftende generalforsamling vedtagne vedtægter for EGEBJERGNETTET samt referatet fra generalforsamling kan ses på vores hjemmeside www.egebjergnettet.dk. Denne hjemmeside bliver hyppigt ajourført, og du kan også stille spørgsmål via den.

 

Og du er naturligvis også meget velkommen til at inspirere dine naboer og venner i området til at melde sig. Dette brev, vedtægterne og referatet fra generalforsamlingen findes også på vores hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

 

Thomas Seeberg

Pæremosevej 9

2750 Ballerup

 

4465 1391

tseeberg@get2net.dk

 

 

Vi får enkelte mails retur, bl.a. med adressaten ubekendt. Hører du til dem, der ikke har fået mails i de seneste uger, så send os din korrekte (nye) mailadresse (med fulde navn og postadresse, så vi kan prøve at undgå dobbeltoptagelse i listerne eller andre fejl).