EGEBJERGNETTET
Nye medlemmer søges!
Klik her!


 

Startside
Bestyrelsen
Vedtægter
Generalforsamling
Presseklip
Spørgsmål&Svar
Erfaringsudveksling
Nyttige links
Egebjergbladet
Besparelser
Historie
BallerupFibernet
Forkortelser, etc.
Kontakt: post@egebjergnettet.dk

 

 

Tekstboks: Har du mistet dine svenske TV-programmer?? 
Så kan det være fordi, Sverige i mandags den 15.1.07 lukkede for analoge sendere i Skåne og Blekinge.
Du kan se mere om det på www.egebjergnettet.dk 
   

 

 

I Egebjergbladet oktober 2007 står:  

Det er efterhånden længe siden, vi her i Egebjergbladet har informeret om vort arbejde. Det skyldes, at vi har været igennem en lang udbuds- og forhandlingsproces, hvor der naturligt må gælde fortrolighedshensyn. Foreningens medlemmer har naturligvis fået lidt mere information henadvejen.

Nu er vi nået så langt i nævnte proces, at vi gerne vil informere lidt om, hvor vi står.

Ønsket om at etablere et af os selv ejet net måtte opgives efter en ekstraordinær generalforsamling på grund af den krævede investering fra hver enkelt husstand. Foreningen blev efterfølgende omdannet til en interesseforening i tilknytning til Egebjergklubben. Du kan læse om os på www.egebjergnettet.dk

Vi har nu i længere tid forhandlet med DONG Energy (tidligere NESA) med henblik på at få et favorabelt tilbud til os, når deres fiberlægning kommer i vort område. Det var tidligere planlagt til 2008, men er for nylig udskudt til 2009.

Udskydelsen har baggrund i dels kommunens planlægning af udskiftning af gadebelys-ningen (der i august i år blev sendt i EU udbud)  dels DONG’s ressourcemæssige situation på fiberlægningsområdet. Det er som bekendt forhold, vi ingen indflydelse har på.

I forhandlingerne går vi naturligvis efter at få et så fordelagtigt, især økonomisk, tilbud til os som muligt.

I øjeblikket er der udsigt til, at vi alt får et éngangstilbud gående på gratis nedgravning af kablet de første 15 meter på egen grund, hvilket i dagens priser svarer til en rabat på ca. 3.000 kr.  Det vil naturligvis afhænge af den samlede tilslutningsprocent i området men gælde alle de, der tilmelder sig i første omgang. Disse vil så få hele startinstalla-tionen, inkl. indvendig afslutningsboks for ca. 1.500 kroner, og der vil kun gælde en bindingsperiode på 6 måneder.

Der vil derefter være en månedlig udgift til selve fiberen, som p.t. udgør 179 kr. pr. måned (den vil – som tidligere - kunne påvirkes i nedadgående retning af konkurrencen). Tjenesterne, Internetforbindelse, TV, Video, Radio, med mere, vil derudover skulle bestilles hos og betales til tjenesteleverandørerne; se eventuelt http://www.dongenergy.dk/privat/Fibernet/index.htm

 

Det er ud fra vore undersøgelser vor klare opfattelse, at der for langt de fleste i Egebjerg vil være sådanne besparelser at hente, at éngangsudgiften hurtigt er tjent hjem, jf. vores hjemmeside, hvor der ligger et ajourført regneark. Deri har vi nu medtaget muligheden for at fravælge fastnettelefonen og bruge mobilen i stedet.

Det skal nævnes, at 2009 netop er året, hvor det analoge TV-sendenet i Danmark lukkes ned. Det vil for mange i sig selv medføre udgifter; til nyt TV eller til en (eller flere) Set top boks i lighed med den, TV via fiber også  kræver. Til gengæld er der stærke tegn på, at leverandørerne af TV via fiber er ved at forlade den stive model, hvor TV-program-merne kun sælges i (dyre) pakker, således at man ikke kan nøjes med at betale for de kanaler, man ønsker at se. Og allerede i dag er der via Internettet et stadig stigende udbud af TV-programmer, videoer, m.m. i en bedre og bedre kvalitet. Se f.eks. http://www.dr.dk/drdktv/?top  

Du kan som nævnt se mere om os på www.egebjergnettet.dk Det koster kun 200 kr. i ”indskud” at blive medlem.

Bestyrelsen

Vi får enkelte mails retur, bl.a. med adressaten ubekendt. Hører du til dem, der ikke har fået mails i de seneste uger, så send os din korrekte (nye) mailadresse (med fulde navn og postadresse, så vi kan prøve at undgå dobbeltoptagelse i listerne eller andre fejl).